Velayet Davası Avukatı

Velayet-Davasi-Avukati

Velayet davası avukatı, eşlerin boşanma durumunda çocukların kimde kalacağının belirlendiği davalarda görev yapmaktadır. Velayet davası avukatından boşanma kararı kesinleşmeden önce ya da sonrasında destek alınabilir. Eşler çeşitli sebeplerden dolayı  anlaşamadıkları zaman boşanmaya karar verirler ve bu durumda müşterek çocuk veya çocukların velayeti adına bir dava açılır. Açılan bu davaya ise velayet davası adı verilir.

Velayet Davası Nedir? 

Velayet davasında ortak çocuk veya çocukların yaşı, psikolojik durumu göz önünde bulundurulur. Verilecek karar; hakimin takdirine bırakılır. Ortak çocuk veya çocuklar küçük ve anne bakımına muhtaç ise velayetleri mahkeme tarafından anneye verilir. Çocukların 8 yaş ve üzerinde bulunmaları halinde Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi gereğince çocuğa veya çocuklara nerede kalacağı sorulur. Çeşitli pedagoglar eşliğinde çocukların psikolojileri sarsılmadan istek ve düşüncelerine ulaşılmaya çalışılır. Çocukların istek ve düşünceleri de göz önünde bulundurularak pedagoglar tarafından hazırlanacak olan rapor mahkemeye sunulur. Velayet davası sırasında çocuğun haklarına sahip olabilmek için velayet davası avukatı ve avukatlık bürolarından destek almak gerekir.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet davası açılması düşünülüyorsa veya açılmış bir velayet davası var ise Medeni Hukuk alanındaki bir avukat ile görüşülebilir. Velayet davası avukatı bu konu hakkında bilgi sahibidir. Velayet davası açmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

  1. Velayet davası avukatından ya da bu konuda destek veren hukuk bürolarından destek alınmalıdır.
  2. Velayet davası açmak için dilekçe yazılır. Avukatlardan ve hukuk bürolarından dilekçe için destek alınmalıdır.
  3. Dilekçe Aile Mahkemesine teslim edilir ve uygun görülürse mahkeme tarafından dava açılır.

Dava sürecinde karşılaşılacak olası sorunlara karşı müvekkil için bir yol çizecektir. Velayet davasında  ebeveynlerin hayat kalitesi de hakim tarafından göz önünde bulundurulur ve ona göre bir karara varılır. Anne ve babanın sosyal ve ekonomik yaşamları da dikkate alınan diğer faktörlerdendir. Bu durumlar; hakimin velayet konusundaki kararını değiştirmektedir.

En İyi Velayet Avukatı

Velayet davası için alanında uzmanlaşmış bir Medeni Hukuk avukatı ile görüşme yapılabilir. En iyi velayet avukatı dava konusunda bilgi sahibidir ve her duruşma için  müvekkilini hazırlar. Davanın seyri her duruşmada benzerlik göstermez. Vekilin yönlendirmesi ile durum değişir. Mütevekkil tarafından avukata verilecek en küçük bir bilgi bile delil niteliği göstererek mahkemeye sunulabilir.

Boşanma Avukatı Hizmeti

Boşanma davaları; anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma türlerine göre farklılık gösterir. Boşanma avukatı; boşanma sürecinde oluşabilecek hak, menfaat ve yükümlülükler hakkında müvekkiline bilgi verecektir. Çekişmeli davalar; uzun süren davadır ve beraberinde de birçok dava açılabilir. Boşanma davaları; velayet davası, yoksulluk ve iştirak nafakası, mal rejiminden doğan mal paylaşım davaları ve maddi-manevi tazminat davalarını da kapsar. Çekişmeli boşanma davalarında çocuğun veya çocukların velayetleri geçici olarak verilebilir. Bu karar kesinleşinceye kadar aylık nafaka ödenmesi talep edilebilir.

Boşanma Olmadan Velayet Davası Olabilir mi?

Boşanma davası gerçekleşmeden ve boşanma davası sonuçlanmadan velayet davası açılamaz. Boşanma olmadan velayet davası özel haller durumunda gerçekleşir. Annenin psikolojik rahatsızlıkları, babanın uygun olmayan yaşamı çocuğun gelişim sürecini  negatif yönde etkiler ve bu yönde bir dava açılır. Bu tarz sebepler doğrultusunda da velayet davası avukatı desteği alınabilir.

İletişim

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin