Velayet Davası Avukatı

Yılmazel Hukuk Bürosunda bulunan velayet davası avukatı kadromuz ile söz konusu alanda ihtiyacı olan kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz. Avukatlarımız, velayetin kaldırılması ya da değiştirilmesi konularında insanlara hizmet vermekte olup gelişen durumlara karşı hukuki süreci de takip ederler.

Boşanma durumu, her en kadar istenmeyen bir durum olsa da hayatın gerçekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 161-166. Maddeleri gereği belirlenen boşanma şartlarının oluşması durumunda çiftler mahkeme kararı ile boşanabilirler. Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra çocukların velayeti gündeme gelmekte ve buna da karar verecek olan aile mahkemesidir.

En İyi Velayet Avukatı

Velayet davası avukatı, boşanma sırasında en büyük problem sahalarından biri olan velayetin kimde olacağı hususunu hukuk önünde takip eder. Hâkim, boşanma işlemi esnasında velayetin kimde olacağına karar verirken her şeyden önce çocuğun yaşını dikkate alır. Anne bakım ve şefkatine ihtiyaç duyan bir çocuğun anneden alınarak babaya verilmesi, kanunen ve yasal olarak uygun değildir. Bu kapsamda Türk Hukuk Sistemi esaslarına göre 3 yaşına kadar olan çocukların velayetinin annede olması esastır. Fakat çocuğun yaşamının tehlikede olabileceği düşüncesi oluşursa velayetin babaya verilmesi de gündeme gelebilir.

Velayet Avukatı

Velayetin anneye ya da babaya verilmesi durumunun kanunda açıkça yer aldığı bir madde yoktur. Bu konuda hâkim, çocuğun menfaatini düşünerek çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verir. Hâkim, bu kararı verirken eşlerin kişiliklerini, maddi durumlarını ve ekonomik durumlarını dikkate almalıdır. Bunun yanında çocuğun dinlenerek görüşünün alınması gerektiği de Yargıtay kararlarından anlaşılmaktadır. Bu kapsamda çocuğun kendini ifade edebilecek, yani 9-10 yaşında olması gerekir.

Boşanma Avukatı

Velayet davası avukatı, aynı zamanda boşanma davası sürecini de takip edebilir. Bunun için de hukuk büromuzdaki boşanma avukatlarından gerekli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Uzman ekibimiz bu alanda son derece tecrübeli ve bilgili kişilerdir. Bu kapsamda açılacak davaların takibi ve müvekkilin menfaatleri doğrultusunda davanın sonuçlandırılması için her türlü gayreti sarf etmektedirler. Boşanma avukatı ile çalışarak hukuki süreçle ilgili ayrıntılı bilgi alabilir, sürecin sağlıklı yönetilmesini sağlayabilirsiniz.

Boşanma Olmadan Velayet Davası

Boşanma olmadan velayet davasının açılması mümkün değildir. Velayet, boşanma sonrasında çocukların kimde kalacağına karar verilmesi işlemidir. Velayet de ancak boşanma davalarında gündeme gelir. Evlilik birlikteliği içinde çocukların velayeti, anne ve babanın ortak hakkıdır.

Boşanma işleminden sonra hâkimin kararıyla çocukların velayeti anne ve babadan birine verilir. Fakat velayet sahibi olmayan taraf velayet davası avukatı ile çalışarak tekrar velayet davası açılmasını sağlayabilir. Bunun için çocuğun iyi yetişmediği, kötü alışkanlık edindiği, velayet sahibin çocukla ilgilenmediği gibi delillerin mahkemeye sunulması gerekir. Siz de mesleğinde öncü kişiler olan velayet davası avukatları ile çalışarak hukuki haklarınızın en iyi şekilde takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

İletişim

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin