Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı, ticari faaliyetlerin sık gerçekleştiği dönemlerde, ortaya çıkan problemlerin hukuka uygun yollar ile halledilmesine yardımcı olmaktadır. Bir kurum ya da herhangi bir kişinin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler hukukun alanına da girmektedir.

Ticaret hukukunun temel amacı, ticari faaliyetler ile hukukun ilişkisini düzenlemektir. Rekabet alanında yaşanılan dolandırmalar, haksız kayıplar, iflaslar, özetle ticaretin hukuk ile ilgisi olduğu her alan, ticaret hukuku avukatını ilgilendirmektedir. Ticaret hukuku alanında hizmet veren avukat, hukuk kurallarının ticari faaliyetler üzerindeki denetlemesini gerçekleştirmektedir. Ticari faaliyetlerin adil bir şekilde denetlenmesi, haksızlıkların ortadan kaldırılması için alanında uzman bir ticaret avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

Ticaret Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ticaret alanında yoğun faaliyet gösteren şirketler, diğer şirketler ile aralarındaki meseleleri yasal düzenek kapsamında yürütmek istediğinde, ticaret hukuku avukatları ile çalışmaktadır. Özellikle büyük şirketler, diğer şirketler ile ilişkilerini belgelere dayandırdığı için zarar görmemek adına hukuki kurallara dikkat etmektedirler.

Bu noktada şirketler, uzman bir ticaret hukuku avukatı belirleyerek ticari faaliyetlerini güvenceye almaktadır. Şirketler, belirledikleri avukatlar ile ticari alandaki faaliyetlerini daha net ve kolay bir şekilde sürdürebilmektedir. Bu kısımda şirketlerin, hizmet aldıkları avukatı en başta belirlemesi de avantaj sağlamaktadır. Şirketlerin avukatlarını tüm ilişkileri kurmadan önce belirlemesi ile risk en aza indirilmiş olmaktadır.

Ticaret Avukatının Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Ticaret hukuku avukatı Ankara ilinde, ticaretin birçok farklı alanında hizmetler vermektedir. Avukatların vermiş olduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Ticaret avukatları, müvekkillerin talebine göre limited, anonim, komandit ya da kolektif şirketlerinin kurulmasına destek vermektedir.
  • Şirket esas sözleşmesinin tescil edilmesini sağlamaktadır.
  • Şirket ortaklarının kişisel alacaklarının takibini yapmaktadır.
  • Ticaret ünvanını koruma görevini üstlenmektedir.
  • Haksız sermaye arttırılması sebebi ile ortakların uğradığı zararın tazmin edilmesinde görev almaktadır.
  • Şirketin bölünmesi ya birleşmesi gibi işlemlerde görev almaktadır.
  • Yapılan ticari sözleşmelerin hukuk tekniği doğrultusunda hazırlanmasında görev almaktadır.
  • Şirketin alacaklarının takibinde ve borçlu kişilerin malvarlığı üstündeki haciz işlemlerinin tamamlanmasında ticaret hukuku avukatı görev almaktadır.
  • Şirket çalışanları ile şirket yönetimi arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesinde ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasında görev almaktadır.
  • Ticaret hukuku avukatı İstanbul ilinde de, şirketin sona erme ya da kurulma işlemlerinde görev almaktadır.

Ticari Davalarda Hangi Mahkemeler Görevlidir?

Ticaret kapsamındaki davalar, nispi ticari davalar ve mutlak ticari davalar olmak iki üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Bu iki dava türü de ticaret mahkemelerinde görülmektedir. Ticaret mahkemesindeki ticari davalara bakan avukatlar, bu davaların uzlaşılarak çözülebilmesini sağlamaktadır.

Asliye ticaret mahkemeleri, TTK’nın 5.maddesine göre Asliye hukuk mahkemeleri’nin görev alanını kapsayan her türden ticari davalara bakmakla yükümlüdür. Bu alan kapsamına girmeyen diğer türdeki davalar ise genel görevli asliye ya da sulh hukuk mahkemelerinde ticaret hukuku avukatı aracılığı ile çözümlenmektedir.

Ticaret hukuku alanını seçen avukatlar, bu tür davalarda gerekli önemlerinin tümünü alarak şirketin ticari alandaki faaliyetlerinin kısıtlanmamasını amaçlamaktadır. Büromuzdaki ticaret hukuku avukatları ile şirketinizin ticari alandaki faaliyetlerinin hukuki olarak düzenlenmesini sağlayabilirsiniz.

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin