Miras Avukatı Ankara

Miras Avukatı Ankara

Miras avukatı Ankara, Ankara`da yer alan miras avukatlarını ifade etmektedir. Müvekkillerini miras davalarında temsil eden avukatlar, miras konularında destek almak isteyen kişilere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras hukuku, bir kişi vefat ettiğinde kimlerin vefat eden kişinin mallarından faydalanabileceğini belirleyen hukuk yasalarını kapsamaktadır. Miras hukukuna göre vefat eden kişinin arkasında kalan yakınlarının vefat eden kişinin mallarını devraldıklarını ispatlamaktadır. Miras hukukundaki yasalar zamana bağlı olarak değişime uğrayabilmektedir.

Vefat eden bir kişinin mirasından faydalanmak için akrabası olmak şart değildir. Fakat bu durumda vefat eden kişinin öncesinde hukuki gerekliliklere uygun bir şekilde vasiyet bırakmış olması şartı aranmaktadır. Bu sayede, vefat eden kişinin akrabası olmayan birisi vasiyeti almaya hak kazanır. Vefat eden kişinin vasiyet olmadan vefat etmiş olması durumunda bu durum yukarıda belirtildiği şekilde işlemez. Yasaların genel gerekliliklerine göre vasiyet olmadan vefat eden kişinin akrabası olmayan birisi mirastan hak talep edemez ve alamaz.

Vefat eden kimsenin hayatta kalan eşi mirastan pay alma hakkına sahiptir. Vasiyet olup olmamasına göre bu durum da değişkenlik gösterebilmektedir. Bir mülkün kime ait olduğu belirlenirken tapu belgesinde yer alan isim dikkate alınır. Duruma göre değişkenlik gösterebilse de vefat eden eş tüm malın veya mülkün sahibi olabilmektedir. Fakat bu durumda eğer bir vasiyetname söz konusu ise hayatta kalan eş vasiyetnamede yer alan hisse miktarından daha azını seçme hakkına sahiptir. Hayatta kalan eşin mirastan mahrum olması eşin evlilik öncesinde hazırlanan evlilik sözleşmesinde veya evlilik sonrası yapılan anlaşmalarda herhangi bir şey istemediğini kabul etmiş olması gerekmektedir. Bu durum yaşanırken eşin rızası gönüllü bir şekilde olmalı ve eş bu duruma mecbur bırakılmamalıdır.

Miras davalarının genel konuları arasında; istihkak (hak kazanma) davası, tenkis (azaltma) davası, tapu iptali davası, veraset belgesinin iptali davası, miras sözleşmesinin iptali davası vb. Dava türleri yer almaktadır. Miras davaları, miras paylaşımında anlaşmazlık olan durumlarda açılabilir. Miras davalarına mirastan mal kaçırma, vasiyetnamede yanlışlıklar, vasiyetnamenin reddi ve geçersizliği, mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, merhumun veya merhumenin borçları olması gibi hususlar neden olabilmektedir. Ankara`da miras davalarınız ile ilgili detaylı bilgi almak ve miras hukuku konusunda yaşanan problemlerinizi en uygun yolla çözüme kavuşturmak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Veraset İlamı

Veraset ilamı, “Mirasçılık Belgesi” olarak tanımlanabilir. Veraset ilamına göre mirasçıların kim oldukları ve mirasın mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı belirlenir. Veraset ilamının temin edilebilmesi için mirasçının Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterlere müracaat etmesi gerekmektedir.

Miras Paylaşım Davası

Miras paylaşım davası, mirasın mirasçılar arasında paylaşımı sırasında oluşabilecek herhangi bir sorundan dolayı açılan davadır. Miras paylaşımı davasının açılabilmesi için mirasçılardan birinin veraset ilamını temin etmiş olması gerekmektedir. Veraset ilamı temin edildikten sonra miras paylaşım davasının açılabilmesi için mirasçıların, murisin ikamet ettiği bölgedeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak miras paylaşımı davasında yaşanan maddi ve manevi kayıpların önlenmesi sağlanabilir.

Ankara Miras Avukatları

Ankara miras avukatları, Ankara bölgesinde miras hukuku konusunda görevli miras avukatlarını ifade etmektedir. Miras davaları, mirasçılar arasında anlaşmazlıklar olması, haksızlıklar yaşanması vb. Pek çok faktöre bağlı olarak uzayabilmekte ve karmaşık bir hâl alabilmektedir. Miras davalarının yaygın olarak açılma nedenleri arasında mirastan mal kaçırılması, mirasçılar arasında anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar olması, vasiyetnamede yaşanan sorunlar, vasiyetnamenin reddi veya iptal edilmesi, vefat eden kişinin vefat etmeden önce üzerinde borçlar bulunması gibi nedenler sıralanabilir.

Miras davaları, miras bırakan kişinin sağlığında kimleri mirasçı olarak tayin ettiği, miras kalan mallar ve bu malların nitelikleri, mirasçıların yasalar uygun bir şekilde hak talep edip etmedikleri, miras reddi vb. Durumlar, mirastan mal kaçırma gibi durumlara bağlı olarak açılabilmektedir.

Ankara miras avukatları, açılacak mirasın türüne ve niteliğine uygun miras davası ile ilgili mirasçıları bilgilendirmektedir.

Miras istihkak (hak kazanma) davası, tenkis (azaltma) davası, tapu iptali davası, veraset belgesinin iptali davası, miras sözleşmesinin iptali davası gibi davalar davacının şikayetçi olmak istediği konuya göre açılabilmekte ve hukuki süreç başlatılabilmektedir. Miras davaları, asliye hukuk mahkemelerine açılan davalardır. Ankara miras avukatları ile ilgili detaylı bilgi almak ve miras davanızda uzman bir kadrodan destek almak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Miras Hukukunda En İyi Avukat

Miras hukukunda en iyi avukat, herhangi bir nedenden dolayı açılan miras davalarına gerekli hukuki destek ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlayan avukatları ifade etmektedir. Miras hukuku, bir kişi vefat ettikten sonra üzerinde bulunan malların mirasçılarına devredilmesini sırasında gerekli hukuki prosedürlerin işlemesini sağlar.

Miras paylaşımı, vefat eden kişinin vefatından sonra malların paylaşımını ifade eder. Miras paylaşımı yapılırken bir vasiyetname olup olmadığı önemlidir. Vasiyetnamenin varlığı durumunda mal paylaşımı buna uygun olarak gerçekleştirilir. Şayet vasiyetname yoksa mal paylaşımı yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Hayatta kalan eşler, mirasın dörtte bir oranında hakkına sahiptir. Mirastan kalan pay ise çocuklar arasında bölünebilir. Miras hukuku konularına ilişkin hukuki destek almak ve bir miras avukatı ile görüşmek için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Miras Avukatları

Ankara miras avukatları, Ankara bölgesinde miras davalarının genel durumları, miras davaları sırasında ihtiyaç duyulan hukuki destek ve danışmanlıklar, davanın mahkemeye taşınması durumunda müvekkillerin temsili gibi görevleri gerçekleştiren profesyonel, lisanslı avukatları kapsamaktadır. Miras davaları, miras paylaşımı sırasında yaşanan anlaşmazlık, uyuşmazlık, ret gibi durumlarda açılabilir. Miras davalarına mirastan mal kaçırma, vasiyetnamede yanlışlıklar, vasiyetnamenin reddi veya geçersizliği, mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, merhumun veya merhumenin borçları olması, mirastan mal kaçırma, mirastan men, tapu iptali  gibi hususlar konu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda miras avukatları tarafından konuya en uygun bir şekilde miras davaları açılarak hukuki süreçler yürütülmektedir. Ankara miras avukatlar ile ilgili detaylı bilgi almak ve miras davalarınızda bir uzmandan destek almak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Miras Hukuku Avukat Tavsiye

Miras hukuku avukat tavsiye, miras davalarında görev alan ve bu davalara ilişkin hukuki süreçlerde müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlayan profesyonel, lisanslı avukatları ifade etmektedir. Miras hukuku avukatları, miras davalarında mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları vb. Sorunları çözme tecrübesine de sahip kişilerdir. Miras davaları vefat eden kişinin sağlığında bir vasiyetname bırakıp bırakmamış olmasına bağlı olarak şekillenmektedir. Miras davalarının genel hatları incelendiğinde veraset ilamı sorunları, miras sözleşmelerinin hukuki prosedürler çerçevesinde düzenlenmesi, mirastan mal kaçırma, mirastan men, istihkak (hak kazanma) ve tenkis (azaltma) konuları miras davalarına örnek olarak gösterilebilmektedir.

En İyi Miras Hukuku Avukatı Ankara

En iyi miras hukuku avukatı Ankara, Ankara bölgesinde yer alan profesyonel, lisanslı miras avukatlarını ifade etmektedir. Bir miras avukatıyla irtibat sağlayabilmek için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Miras Avukat Ücretleri

Miras avukat ücretleri, miras davalarının niteliklerine, durumlarına ve görülme sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Miras avukat ücretleri ile ilgili detaylı bilgi almak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin