Miras Avukat Ücretleri

Miras Avukat Ücretleri; Miras davası avukatarı il sınırları içinde, müvekkilleri için veraset, vasiyet konulu davaları yürütmekle görevlidir. Mirasa konu olan malvarlıkları, mirasçılar ve gerekli tereke paylaşımları miras avukatlarının görevleri arasındadır. Türk Hukuk sistemindeki kanunlar kapsamında, miras hukuku davalarında bireylerin avukat tutma zorunlulukları yoktur. Miras davaları, avukatsız olarak da yürütülmektedir. Fakat hukuk alanında yeterli bilgiye sahip olunmaması, davanın olumsuz sonuçlanmasına neden olur.

Miras avukatı, miras hukukuna ilişkin çalışmalar yaparak davaların takibini sağlar. Bu kapsamda tarafların yaşadığı malvarlığı uyuşmazlıkları, vasiyetname ve benzeri konulara da miras avukatları vekillik eder. Mal paylaşım sürecinde ise mirasların paylaştırılacağı şahıslar, vasiyetnamelerin düzenlenmesi, iptal edilmesi gibi hukuki işlemler, miras avukatlarının sorumluluğunda yer alır.

Miras Avukatları Hangi Davalara Bakarlar?

Miras avukatı Ankara ilinde, yaşanılan malvarlığı sorunlarının çözümünden görevli olarak hizmet verir. Mirasa konu olan haller ile ilgilenen miras hukuku avukatı görevleri veyürüttüğü dava türleri oldukça geniştir. Bu davalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Veraset alımı davaları,
  • Vasiyetname düzenlenmesi davaları,
  • Mirasçılık iptal davası (reddi miras)
  • Muris muvazaası davaları,
  • Saklı pay davaları,
  • Mal paylaşımı davaları,
  • Tenkis davaları,

Miras davalarında en iyi avukat tercihi yapılarak, davanın seyri değiştirilebilir. Hukuki alanda uzmanlaşmış olan avukatlardan danışmanlık ve yardım hizmeti alınabilir.

Miras Avukat Ücretleri?

Miras avukatı Ankara ilinde miras hukukundaki farklı konulara ilişkin davalara bakar. Miras davasında görevli olan avukatların, almış olduğu ücretler belli bir standarda sahip değildir. Çünkü miras avukatlarının baktığı dava türüne ve özelliklerine bağlı olarak avukat ücretleri belirlenir. Miras avukat ücretleri, Asliye Hukuk Mahkemesinde geçerli olan tutarlardır. Her bir dava türü ise avukat ücretindeki değişkenliğe sebep olur.

Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalardaki avukat ücretleri ile Sulh Hukuk mahkemelerinde görülen dava ücretleri aynı değildir. Belirlenen ücretler, dava tarihindeki süreçte Resmi Gazete açıklamaları doğrultusunda belirlenir.

Miras Avukatları Miras Paylaşımını Nasıl Yapar?

Miras avukatı Ankara il sınırları içinde miras paylaşımları ve diğer miras işlemleriyle ilgili çalışmaları yürütürler. Mirasların paylaşımını yapan avukatlar, öncelikle hayatını yitiren kişinin vasiyetnamesi varsa kontrol eder. Ölüm gerçekleşmeden önce yasal olarak hazırlanan vasiyetnamelere göre mal paylaşımı yapılır. Miras davasına bakan avukatlar, herhangi bir vasiyetnamenin olmaması durumunda ise eşlerin hayatta olup olmamalarına bakarlar. 

Eşlerin hayatta olması durumunda, mirasın dörtte biri sağ olan eşe bırakılır. Geri kalan kısım ise çocuklara eşit paylarla bölüştürülür. Mirasçılar arasındaki kişilerin, çocuklar yerine anne ve baba olması durumunda, mirasın yarısı eşe yarısı ise anne babaya verilir. Ölen kişi vasiyetname yazsa bile, vasiyete itiraz yolu açıktır. Dava yolu ve takibiyle ilgili miras avukatına soru sor kısmından detaylı bilgi alabilmek mümkündür. Hukuk büromuz üzerinden, miras hukukuyla ilgili bütün işlemler için hizmet alabilirsiniz. 

İletişim

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin