Kadına Şiddet Avukatları

Kadına Şiddet Avukatları

Kadına Şiddet Avukatları, Kadınların aile içinde veya dışında maruz kaldığı şiddete,hukuki düzenlemeler kapsamında çözüm bulmaktadır. Ev içerisinde ya da diğer mekanlarda ortaya çıkan şiddet sorunlarından kurtulmanın en doğru yolu hukuksal yollardan destek almaktır. Bu bağlam içerisinde kadına şiddet avukatları mağdur kadınlar için gerekli hukuki süreçleri sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, kadınlara uygulanan şiddet, sadece fiziksel şiddet ile sınırlı değildir. Pek çok şiddet türü mevcuttur ve bütün şiddet türleri için hukuki destek alabilme imkanı vardır. Bahsi geçen şiddet türleri ise şu şekildedir;

 • Cinsel
 • Psikolojik
 • Fiziksel
 • Ekonomik

Şiddet gören ya da görme ihtimali olan tüm kadınlar, kadına şiddet avukatları ile iletişime geçerek destek alabilir. Türk Ceza Kanunu’nun 456. Maddesine göre fiziksel şiddet sadece kadınları değil kadın – erkek, şiddete maruz kalan herkesi alakadar eden bir haldir. Bu sebeple yukarıda bahsedilen şiddet türlerine maruz kalan kişiler kamu davası açabilme hakkına sahiptir.

Kadına Şiddet Avukatları nın Verdiği Hizmetler

Kadın hakları avukatları toplumsal cinsiyet bakış açısı bağlamında her türlü ayrımcılığa karşı ayakta durmaktadır. Bu anlamda kadınlara hukuksal desteği de sağlamaktadır. Bu destek kapsamında kadına şiddet avukatları aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir;

 • Kadınların aile hukuku sorunlarına, hukuki çözüm getirme çalışmaları,
 • Kadın ve erkek arasındaki eşitliğin yayılmasını sağlamak yaymak, topluma teşvik edecek şekilde devam ettirmek,
 • Kadına karşı yapılmakta olan her türlü ayrımcılığı engellemek,
 • STK’lar, yerel yönetimler ve bunun yanında valilikler ile birlikte işbirliği içerisinde olmak,
 • Bu kapsam ile ilgili Devlet Bakanlığı ve birimlerine Yasa Tasarıları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmaları aktarmak,
 • Aile içi şiddete maruz kalan mağdurları korumak ve bu mağdurlara gereken desteği sağlamak,
 • Şiddet gören kadınlar için gereken tedbirler almak, bunun yanı sıra yasal ve toplumsal çalışmaları sürdürmek

Kadına Şiddet Davalarının Süreci ve Avukatlar

Kadına şiddet avukatları aile kurumu içerisindeki şiddet ve kadına yönelik şiddet davaları ile ilgilenmektedir. İşlenen suçun durumuna göre Asliye Ceza veya Ağır ceza mahkemelerinde bu davalar görülebilir. Ayrıca yapılan eylemin durumuna göre hangi mahkemede bu davanın yürütüleceğine de karar verilir. Daha sonra mahkemenin kararı doğrultusunda en alt ve üst ceza miktarları da değişkenlik gösterebilir. Avukat, tüm aşamalarda şiddet mağduru olan kadına hukuki destek imkanı sunmaktadır.

Kadına Şiddet Davaları

Kadın hakları savunucusu avukat Ankara ilinde bu hizmet gerçekleşmektedir. Bu sebeple aile hukuku konusunda destek görmek isteyen her kadının başvurması gerekir. Şiddet yoksa dahi aile hukuku konusunda yardım almak isteyen kişi avukatlık bürosunu arayarak bu konu ile ilgili randevu alabilmektedir. Bunun sonrasında hukuk bürosuna giderek bu konudaki gereken formları doldurması gerekir. Yapılan gözlemler sonucu, şiddet durumu tespit edilirse form doldurmasına da gerek yoktur. Dolayısıyla şiddete maruz kalan kadınlar, istedikleri taktirde avukatlar aracılığı ile sığınma evlerine de gönderilebilir. Kadın hakları savunucusu avukat, bu konuda gerekli desteği sağlamaktadır.

İletişim

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin