İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Davası Avukatı Ankara

İş hukuku avukatı Ankara ilinde, iş hukuku alanındaki problemlerin ve anlaşmazlıkların çözülmesinde görev almaktadır. Bu avukatların görev aldığı alan olan iş hukuku, işçinin işveren ile arasındaki iş kaynaklı problemleri inceleyen bir alandır.

İş kanununu kapsamında işçi ile işverenin arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklı olan alacaklar konusundaki uyuşmazlıkların çözümünde işçi hakları konusunda uzman avukat görev alması en yararlısı olmaktadır.

Günümüz koşullarında işverenler arasındaki rekabetin artması ile işçi haklarındaki bazı ihlaller de artış göstermektedir. Kimi zaman işçinin işe girmesinden önce yapılan iş sözleşmelerine aykırı davranım, kimi zaman da iş sözleşmelerindeki hukuka aykırılık, işçilerin ve işverenlerin hukuki yardım alma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Hukuktaki iş sözleşmesinde işçinin borcu iş yapmak, işverenin borcu da ücret ödemek olarak belirlenmektedir. Bu sözleşmedeki maddelere aykırı olarak işçilerin hakları, çoğu yerde ihlal edilmektedir. Hukuk kurallarının sürdürülmesi için çalışma koşullarının iş hukukuna uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İş hukuku avukatı Ankara ilinde, iş hukukuna yönelik birçok farklı uyuşmazlıklarda görev almaktadır. Bu avukatların görev aldığı bazı konular:

 • İş hukuku ile ilgili açılan tüm davalarda görev almaktadırlar.
 • Kötü niyetli davranışlar ve mobbing üzerine açılan davalarda görev almaktadırlar.
 • İşe iade davası açıldığında hem çözüm hem de takip görevini yapmaktadırlar.
 • Sendika ile ilgili problemlerde danışmanlık hizmeti vermektedirler.
 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanmasında görev yapmaktadırlar.
 • İş sözleşmelerinin oluşumunda ve feshinde görev almaktadırlar.

En iyi iş hukuku avukatı, bu gibi dava problemlerinde en adil kararları veren ve iş hukuku anlayışı ile hareket eden avukattır.

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar Nelerdir?

İş hukuku avukatı Ankara ve benzeri büyük illerde genellikle şu tür davalar ile karşılaşmaktadır:

 • İş kazası sonucunda açılan davalar,
 • Fazla mesai alacak davaları,
 • Haksız işten çıkarılma sebebi ile açılan işe iade davaları,
 • Kıdem tazminatı ile ilgili açılan davalar,
 • Ve ihbar tazminat davaları, iş hukuku alanında en çok açılan davalar olmaktadır.

Günümüz şartlarında mahkemeleri en çok meşgul eden davalar, iş hukuku ile ilgili davalar olmaktadır. İş hukuku alanında açılan davaların büyük çoğunluğu da işçi hakları ile ilgili olmaktadır. Tazminat davası avukatları Ankara ilinde, işçilerin almaları gereken tazminatların ödenmesinde büyük destek sağlamaktadır.

İş Kazası Avukatları Ne Fayda Sağlar?

İş kazası avukatı Ankara ilinde müvekkiline göre işverenin iş kazası ile karşılaşması durumunda en az maddi tazminatın karşılanmasını, işçinin karşılaşması durumunda ise hakların alınmasını sağlamaktadır. Günümüzde iş kazalarının sayısı giderek artmaktadır. İşverenlerin ihmalleri ya da kanunlardaki açıklar sebebi ile bu sayının artışı devam etmektedir. İş hukuku avukatı Ankara şehrinde yaşanan iş kazası problemlerinde çözüme gidilmesini kolaylaştırmaktadır. Hukuk büromuzdaki iş hukuku avukatlarını tercih ederek bu tür davalarda en iyi sonuçları alabilirsiniz.

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin