Eğitim Ücretinin İadesi

Eğitim Ücretinin İadesi

Eğitim ücretinin iadesi online eğitime geçilmesi ile beraber gündeme gelen konular arasındadır. Çocuklarının özel okul ücretlerini ödeyen veliler, ücret iadesi almak için hukuki yollara başvurma imkanına sahiptir. Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesi olarak belirlidir. Büyük çaplı salgın nedeni ile okulların kapanması, yemek gibi ihtiyaçların da içeride kalması belirtilen ücretlerin iade olmasına sebebiyet vermektedir.

Hukuki kapsamda ücretin üçte birinden tüketici sorumlu olmaktadır. Ayrıca çocukların uzaktan eğitim ile beraber pek çok hizmetten faydalanamaması bu duruma sebebiyet vermektedir. Yüz yüze eğitim yapılamadığı süre boyunca eğitim ücretinin üçte ikisinden eğitim kurumu, üçte birinden de tüketici sorumludur. MEB özel okul ücret iadesi bağlamında çeşitli çalışmaların yürütülmesi için de uğraşılmaktadır.

Ücret İadesi Başvurusu

Eğitim ücretinin iadesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca geliştirilen EBA sistemi sayesinde yerinde olan bir taleptir. Ayrıca, özel okullardan ücret iadesi talebi alabilmek mümkündür. Fakat bunun için de hukuki bir destek almanız gerekmektedir. MEB mevzuatı kapsamında hukuki bir dayanağı yoktur fakat veliler ve eğitim kurumu arasında geçen sözleşmeye göre yüz yüze eğitim gerçekleşmediği için velilerin ücret iadesinde bulunması yasal durumdadır.

Ücret iadesi aşağıdaki ihtiyaçları kapsamaktadır:

 • Kıyafet,
 • Yatakhane,
 • Kitap,
 • Kırtasiye,
 • Servis,
 • Yemek,
 • Etüt

Okul tarafından verilen bütün hizmetler eğitim hizmeti kapsamı içerisindedir. Bu kapsam içerisinde verilen tüm hizmetlerin ücretleri eğer peşin ödendiyse veliye iade edilmek zorundadır.

Eğitim Ücretinin İadesi İçin Dilekçe Hazırlanması

Ücret iadesi alanında velinin öncelikle dilekçe yazması gerekir. Özel okul ücret iadesi dilekçe örneği hukuk bürolarının sağladığı destek ile elde edilmektedir. Buna ek olarak dilekçe hazırlama konusunda da hukuksal bir destek alınabilmektedir. Dilekçede yazılması gereken maddeler şu şekildedir:

 • T.C kimlik numarası
 • Başvuru yapılan eğitimin ya kursun adı
 • Ücret iadesini alma gerekçesi
 • Eğitim ücretinin iadesi hangi okul tarafından yapılacaksa o okulun adı
 • Tarih
 • İsim-Soy isim
 • IBAN numarası

Sıralanan maddeler, ücret iadesi için oluşturulacak dilekçelerde bulunmak zorundadır. Buna ek olarak dilekçe ile beraber iade isteyen kişiye ait bir kimlik fotokopisi de gerekebilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığının “Devlet Harcama Belgeleri Yönetmenliği ilgili maddeleri” gereğince bu dilekçenin ıslak imzalı olması da  önemli bir şarttır. Dolayısıyla Fax ya da e-mail ile gönderilen evraklar işleme dahil edilmemektedir. Tüketici Hakem Heyeti özel okul ücret iadesi dilekçe örneği bu kapsamda dikkate alınabilir.

Hakem Heyetini Verdiği Karar

Hakem heyeti kararı gereğince uzaktan eğitim başka bir sözleşme konusunun içerisindedir. Sözleşmenin tarafı olan tüketiciye uzaktan eğitim için gerekli olan araçlar sağlanmadığı için aynı verimin alınması da olanaksızdır. Tüm bu sebepler doğrultusunda 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmenlik gereğince eğitim ücretinin iadesi yapılmalıdır.

Buna ek olarak Korona Virüs ile özel okul ücret iadesi almak isteyen kişiler hukuk büromuz ile iletişime geçerek gerekli desteği alma imkanına sahiptir.

İletişim

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin