Aile Hukuku

Aile Hukuku Sıkça Sorulan Sorular HAKLI SEBEP OLMADAN NİŞANIN BOZULMASI DURUMUNDA TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ? Evet. Nişanı bozan kişinin haklı sebebi yoksa veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulursa kusuru olan taraf, karşı tarafa harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında…

 İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku Sıkça Sorulan Sorular İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KAPSAMI NEDİR? 7244 sayılı kanun kapsamında belirli tarihler arasında işten çıkarma yasağı öngörülmüştür. Bu süre uzatılabilir. Düzenlemeye göre işveren, İş Kanunu m. 25/II’de sayılan haller dışında işçinin sözleşmesini feshedemez. Aksi halde para…

 Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku Sıkça Sorulan Sorular MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ MİRASÇILARA GEÇER Mİ? TMK m. 25 gereğince manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Maddeye göre manevi tazminat talebinin mirasçılara geçmesi için…

 Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Sıkça Sorulan Sorular TÜKETİCİ KİMDİR? Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Örneğin tacir ticari olmayan amaçla satış sözleşmesi yapar, evine buzdolabı alırsa burada tüketici konumundadır. TÜKETİCİ İŞLEMİ NEDİR? Mal veya…

 Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Sıkça Sorulan Sorular SÖZLEŞME KURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Sözleşme yetkililer arasında karşılıklı olarak imzalanmalı veya elektronik imza ile imzalanıp sanal ortamda gönderilmeli veya şirket kaşesi üzerine yetkili temsilci tarafından imzalanıp posta yoluyla gönderilmelidir. Karşı taraftan da e-imzalı veya…