İş Davası Avukatı Ankara

İş Davası Avukatı Ankara

İş davası avukatı Ankara, Ankara`da iş hukukunun kapsama alanında yer alan davalarda müvekkillerine hukuki destek ve hukuki danışmanlık hizmetleri, mahkemelerde hukuki temsil olma gibi görevleri ifa etmekte olan alanında uzman iş hukuku avukatlarını ifade etmektedir. İş hukuku avukatları bu bağlamda…

 Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davası avukatı Ankara, Ankara`da anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin süreçlerde görev almakta olan boşanma avukatlarını ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları günümüzde daha sık görülmekte ve evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftler anlaşmalı olarak boşanmayı tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanmalar diğer boşanma türlerine…

 Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı, Ankara bölgesinde boşanma davalarına ilişkin hukuki destek, hukuki danışmanlık, hukuki temsillik gibi görevleri gerçekleştirmekte olan alanında uzman boşanma davası avukatlarını ifade etmektedir. Boşanma avukatları, boşanma davaları gibi stresli ve birçok karar alınmasını gerektiren duygusal süreçlerde müvekkillerine en…

 YARGITAY KARARLARI

YARGITAY KARARLARI

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4695 K. 2019/206 T. 21.1.2019 …sadakat yükümlüğü, evlilik sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, ihlal edilmesi durumunda yalnızca sözleşmenin taraflarının yani eşlerin birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri nisbi hak niteliğindedir. Yani mutlak bir hak…

 HACİZ İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZIN SONUÇLARI

HACİZ İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZIN SONUÇLARI

İcra takiplerinde, borcun tahsil edilmesi için yapılan işlemlerden biri de borçlunun alacaklı olduğu kişilere haciz müzekkeresi yazılmasıdır. İcra müdürlüğü tarafından yazılan bu müzekkere üzerine, borçluya ödeme yapması gereken kişi bu ödemeyi doğrudan icra müdürlüğüne yapmalıdır. Üçüncü kişi bu haciz ihbarnamelerine…

 ERİŞİM ENGELLEME

ERİŞİM ENGELLEME

Kanuna göre internet ortamında yapılan ve içeriği intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan…

TAHKİM KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na tabi olmayan tahkim kararlarına itirazla ilgili düzenleme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası, tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür. Düzenleme gereğince iptal davasına konu edilebilecek hususlar…

 NÜFUS CÜZDANIMIZ KAYBOLURSA NE YAPMALIYIZ?

NÜFUS CÜZDANIMIZ KAYBOLURSA NE YAPMALIYIZ?

Nüfus cüzdanı ya da diğer kimliklerin kaybolması durumunda hiç zaman kaybetmeden Nüfus Müdürlüklerine başvurmanız gereklidir. Mevzuat uyarınca, gazete ya da başka bir yere ilan vermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Kayıp kimlik yenileme belgeleri Nüfus Müdürlüğünün 2021 yılı uygulamalarına göre: • Son 6…

 VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYIT ZORUNLULUĞU

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYIT ZORUNLULUĞU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 16’ya göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri…