Ankara İdari Dava Avukatı

En İyi İdari Dava Avukatı Ankara

Ankara idari dava avukatı, Ankara bölgesinde idari davalar ile ilgili hukuki süreçleri yöneten idari dava avukatlarını ifade etmektedir. İdari dava avukatları, idari hukuk kuralları çerçevesinde yaşanabilecek sorunları çözüme kavuşturabilecek nitelikte ve uzman kimselerden oluşmaktadır. İdare hukuku asıl anlamıyla kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kamuda çalışan veya dışarıdaki kişilerle olan ilişkilerini esas alır. Bir idare hukuku avukatı sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili ve şirketler ile bireyler arasında yaşanan konularla ilgili davalara bakmakla yükümlüdür. İdare hukuku, diğer hukuk alanlarına göre çok daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle günlük hayatta karşılaşılan bir dava idare hukukunun konusu olabilmektedir.

İdari dava avukatı devlet kurum ve kuruluşlarıyla alakalı davaları çözüme bağlar. İdare hukuku avukatlarının baktıkları davalar arasında tazminat davaları, hukuka dayanmayan idari işlemlerin iptali, kamu kurumlarında çalışmakta olan memurlarla ilgili davalar, idari para cezalarına itiraz davaları, öğrencilerle ilgili davalar olarak sıralanabilir.

Kamu kurumlarında yanlış anlaşılmalar, uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar çeşitli problemlere ve hak ihlallerine neden olabilmektedir. Böyle durumlarda avukatlar, müvekkillerinin yasalarla belirtilmiş haklarını korumak için gerekli tüm işlemlere dair hizmetleri sunmaktadır. Ankara`da idari dava avukatları ile ilgili detaylı bilgi almak ve idari davalarınızda hukuki destek ve hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar

Memur davalarına bakan avukatlar, memurların idare hukuku kapsamında sayılabilecek olan şikayetleri neticesinde onlara en uygun hukuki destek ve danışmanlık hizmetini sunabilecek kişilerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen idari işlemler, kamu hizmetleri, kamu görevleri, kamuda bulunan mallar, idarenin denetlenmesi gibi hususlarda idari dava avukatları görev almaktadır.

Memur davaları, 657 nolu Devlet Memurları Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Bu kanuna göre memur davalarının işlemleri gerçekleştirilmektedir. Memur davalarına bakan avukatlar ile ilgili detaylı bilgi almak ve alanında uzman bir avukat ile görüşmek için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

En Başarılı Avukatlar

En başarılı avukatlar, uzmanlaşmak istedikleri hukuk alanında kendilerini ispatlamış profesyonel, lisanslı kişilerdir. İdari dava avukatları bazen idare hukuku avukatı, kamu hukuku avukatı gibi isimlerle de anılabilmektedir. İdare hukuku, diğer hukuk alanlarına göre daha geniş bir alana sahiptir. Bu nedenle herhangi bir konu aslında idare hukukunun konusu olabilmekte ve buna bağlı olarak pek çok idari dava görülebilmektedir. İdare hukukunun sorunsuz bir şekilde işlediği bir ülkede kamu kurum ve kuruluşları da sorunsuz bir şekilde çalışacak ve bünyesine dahil olan kişilerin haklarını güvence altına alacaktır. Vatandaşların hakları yasalar ile düzenlenmiş ve belirlenmiştir. Bu nedenle sosyal statüsü fark etmeksizin herkes bu yasalardan faydalanma hakkına sahiptir.

İdari dava avukatlarının müvekkillerine hukuki destek sağladıkları alanlar arasında idareye bağlı gerçekleşmiş tazminat davaları, kamulaştırma davaları, memurlar ile ilgili davaların yürütülmesi, idari sözleşmelere ilişkin davalar, kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk çerçevesini ihlal edecek durumlar ile ilgili davalar, imar davaları, ihale davaları, öğrenci davaları gibi konular yer almaktadır. Bir idare hukuku avukatı, davanın seyrine bağlı olarak gerekli görülürse mahkemeden duruşma talebinde bulunabilir. İdari dava avukatları ile ilgili detaylı bilgi almak ve idare hukuku kapsamında değerlendirilebilecek davalarınız ile ilgili hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İdari Dava Avukatı Ankara

İdari dava avukatı Ankara, Ankara bölgesinde idari davalar ile ilgili gerekli hukuki destek ve düzenlemeleri sağlayan idari dava avukatlarını ifade etmektedir. İdari davalar, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. Ankara bölgesinde meydana gelen idari işlemlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında hukuksuzluk ve yaşanan anlaşmazlıklar sonucu yitirilen hakların geri alınması konusunda yapılması gereken işlemleri gerçekleştiren kişilerdir. İdari dava avukatları sürekli kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan bu tipteki davalarla ilgilendiklerinden bu konularda deneyim kazanmış, profesyonel kişilerdir. Bir idari dava avukatı ile çalıştığınız takdirde size gereken evrakları doğru ve nizami bir şekilde temin etmenizi ve mahkemeye sunmanızı sağlar. Bu sayede davanız daha sağlıklı bir şekilde yürütülür ve sorunsuz ilerler. İdari dava avukatları, hukuki bilgileri ve deneyimleriyle sizin durumunuza en uygun şekilde dava sürecinin ilerlemesine yardımcı olurlar. İdari dava avukatlarından hukuki destek ve danışmanlık aldığınız takdirde ise davayı hangi kurum ve kuruluşlara açacağınızı, hangi evraklara gereksiniminiz olduğunu, dava sürecinizin yaklaşık hesaplanmasını, davanızda nasıl avantajlı konuma geçeceğinizi de rahatlıkla öğrenebilir ve güvence altına alabilirsiniz. İdari dava avukatları ile ilgili detaylı bilgi almak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

İdari Davalara Bakan Avukatlar Ankara

İdari davalara bakan avukatlar Ankara, Ankara bölgesinde idare hukuku çerçevesinde sayılabilecek olan davalara ilişkin hukuki destek ve hukuki danışmanlık hizmetlerini veren avukatları ifade etmektedir. İdare hukuku, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili birçok bilginin bilinmesini ve sürekli değişen şartlara göre güncellenmesini gerektirdiğinden zor görülen hukuk dallarından birisidir. İdari davalara bakan avukatlar, kamu kurumları ve kuruluşları, şirketler vb. Yerlerde yaşanan usulsüzlük, kanunsuzluk, hukuk çerçevesi dışında gerçekleşmiş durumlar, hukuka aykırı gerçekleştirilen işlemlerin iptali, idari para cezalarına ilişkin iptal ve itiraz davaları, imar davaları, ihale davaları, memur davaları, öğrenci davaları, idari sözleşmelerde yaşanan anlaşmazlıklardan doğan davalar, kamulaştırma davaları gibi hususlar üzerinde çalışmaktadır. İdari yargı birimi olarak işleyen Danıştay, idari mahkemeler ve vergi mahkemeleri idari davaların görülmesini sağlamaktadır.

Kamu görevlilerini kapsayan her türlü atama, nakil, göreve son verme, görevden uzaklaştırma, disiplin cezaları, özlük hakları, sicil hakları ve finansal haklarının güvencesi idare hukuku ile sabittir.

657 nolu kanunda belirtildiği üzere memurların uymaları gereken bazı kurallar ve bu kurallar ihlal edildikleri takdirde uygulanacak cezalar vardır. Grevde bulunmak, siyasi bir partiye üye olmak, emre itaatsizlik, işe alkollü gelmek, mazeretsiz bir şekilde kesintisiz olarak işe 3-9 gelmemek, sahte evrak düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşlarında yasalara aykırı bir şekilde kazanç sağlamak, görev başındayken ırkçı faaliyetlerde veya söylemlerde bulunmak, yüz kızartıcı hareketler gibi konular memurların ceza almalarına neden olabilecek konulara örnektir. Memurlar bu suçların sonucunda memuriyetten çıkma cezaları alabilmektedir. İdari dava avukatları ile ilgili detaylı bilgi almak ve idari davalarınızda hukuki destek ve hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Polis Davalarına Bakan Avukatlar

Polis davalarına bakan avukatlar, idari dava avukatları vasıtasıyla her türlü kamu kurum ve kuruluşunda çeşitli sebeplere bağlı olarak haksızlığa ve hukuksuzluğa uğramış olan kamu çalışanlarının davalarını yürütürler. İdare hukukunun geniş kapsama alanı nedeniyle günlük hayatta karşılaşılması muhtemel olan pek çok dava idare hukuku davası olarak yer alabilmektedir. İdari davalar takip edilirken doğru şekilde ilerlenmesi ve müvekkilin maddi veya manevi bir hak kaybına uğramaması için idari dava avukatları tarafından gerekli hukuki prosedürler yürütülmektedir. İdari dava avukatları ile ilgili detaylı bilgi almak ve idari davalarınızın durumlarını görüşmek için Yılmazel Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin