Makalelerimiz

YILMAZEL HUKUK BÜROSU

YOKSULLUK NAFAKASI

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Devamını Gör >>

NAFAKA ARTIRIM DAVASI

Boşanma davası sonucunda verilen nafaka kesin hüküm niteliği taşımamaktadır. Nafaka alacaklısının veya yükümlüsünün hayat standartlarında yaşanan değişiklikler, ekonomik koşullar, nafakanın yetersiz kalması gibi durumlar nedeniyle

Devamını Gör >>

HAKARET SUÇU

Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya

Devamını Gör >>

MANEVİ TAZMİNAT

Türk Borçlar Kanunu gereğince, Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak

Devamını Gör >>

MİRASIN REDDİ

Mirasın reddi kurumu, mirasbırakanın ölümü üzerine kendisine miras kalan kişilerin, borç ve alacaklardan oluşan mirası aktif ve pasifleriyle reddetmesi şeklinde ifade edilebilir. Yasal ve atanmış

Devamını Gör >>

TENKİS DAVASI

Tenkis davası, saklı payı ihlal edilen mirasçının saklı payına kavuşması için açılan davadır. Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini

Devamını Gör >>

ERİŞİM ENGELLEME

Kanuna göre internet ortamında yapılan ve içeriği intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş,

Devamını Gör >>

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Sıkça Sorulan Sorular SÖZLEŞME KURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Sözleşme yetkililer arasında karşılıklı olarak imzalanmalı veya elektronik imza ile imzalanıp sanal ortamda gönderilmeli veya

Devamını Gör >>

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Sıkça Sorulan Sorular TÜKETİCİ KİMDİR? Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Örneğin tacir ticari olmayan

Devamını Gör >>

Miras Hukuku

Miras Hukuku Sıkça Sorulan Sorular MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ MİRASÇILARA GEÇER Mİ? TMK m. 25 gereğince manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras

Devamını Gör >>

İş Hukuku

İş Hukuku Sıkça Sorulan Sorular İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KAPSAMI NEDİR? 7244 sayılı kanun kapsamında belirli tarihler arasında işten çıkarma yasağı öngörülmüştür. Bu süre uzatılabilir. Düzenlemeye

Devamını Gör >>

Aile Hukuku

Aile Hukuku Sıkça Sorulan Sorular HAKLI SEBEP OLMADAN NİŞANIN BOZULMASI DURUMUNDA TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ? Evet. Nişanı bozan kişinin haklı sebebi yoksa veya nişan taraflardan birine

Devamını Gör >>

YARGITAY KARARLARI

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4695 K. 2019/206 T. 21.1.2019 …sadakat yükümlüğü, evlilik sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, ihlal edilmesi durumunda yalnızca

Devamını Gör >>
Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı konusunda birçok kaliteli avukata sahiptir. Ayrılma kararı veren çiftler, boşanma avukatına ihtiyaç duymaktadır. Boşanma avukatları, boşanma davalarında müvekkilini en kârlı bir şekilde

Devamını Gör >>
İş Davası Avukatı Ankara

Miras Avukatı Ankara

Miras avukatı Ankara ilinde oldukça fazla aranan avukatlardan bir tanesidir. Veraset ya da vasiyet gibi davalarda, miras avukatı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Miras davalarında hukuken bir

Devamını Gör >>
Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret hukuku avukatı Ankara ilinde ticaret davaları doğrultusunda hizmet veren, müvekkillerine danışmanlık yapan kişilere denilmektedir. Buna bağlı olarak şirketlerin kurulması, dağılması, birleşmesi, iflas etmesi, işletme

Devamını Gör >>
Velayet Davası Avukatı

Velayet Davası Avukatı

Velayet davası avukatı, sıklıkla boşanma davalarının içerisinde görev yapan, velayetin müvekkili memnun edecek şekilde devredilmesi için uğraşan kişidir. Boşanma davası süresince, taraflar arasında velayet için

Devamını Gör >>
İnşaat Hukuku Avukat

İnşaat Hukuku Avukat

İnşaat hukuku avukat hizmeti ile birlikte müvekkilin gayrimenkul alanındaki tüm problemleri çözülmektedir. Günümüzde hukuk alanındaki dava türleri oldukça geniş bir hal almış durumdadır. Buna bağlı

Devamını Gör >>