AVUKAT SENEM YILMAZEL

YILMAZEL HUKUK BÜROSU

Yılmazel Hukuk Bürosu olarak, ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekte; yerli ve yabancı şahıs ve şirketlere her alanda ve her süreçte hukuki destek sağlamaktayız. Hukuk büromuzda alanında uzman çalışanlarımız ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda pratik, yaratıcı ve çözüm odaklı yaklaşım sunarak hukuki bilgi ve yardım ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Amacımız, şahsınız ve şirketiniz üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel, sizlere “koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti” verebilmek; ihtilaf oluşmuş ise bu ihtilafı “en iyi” biçimde çözebilmektir.

Avukat Senem YILMAZEL

Avukat Senem YILMAZEL, 2003 yılından itibaren avukatlık mesleğini icra etmektedir. Kurucu ve yöneticisi olduğu YILMAZEL HUKUK BÜROSU’nda serbest avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukat Senem YILMAZEL, Ankara’da doğmuş; ilk, orta, lise, üniversite ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara’da tamamlamıştır. 2002 yılında hukuk fakültesinden, derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başlamış; Ticaret Hukuku anabilim dalında lisansüstü eğitim almıştır. Bir süre özel bir şirkette hukuk müşavirliği yaptıktan sonra serbest avukatlığa başlamıştır. Ticaret hukuku, kat mülkiyeti hukuku ve faktoring mevzuatı konularında bilirkişilik yapmıştır. Hukukun pek çok alanında makaleler ve bir de kitap yazmıştır. Topluma faydalı birçok dernekte uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Avukat Senem Yılmazel, Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar isimli hukuk kitabı ile şiir, makale ve roman yazarıdır. Zaman zaman ulusal televizyon ve radyo kanallarda canlı yayın konuğu olarak kamuoyunu bilgilendirmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Mobbing, boşanma, boşanmada mal paylaşımı, ticaret hukuku, spor hukuku gibi pek çok konuda ulusal ve uluslararası kurultayların düzenlenmesinde yönetici olarak görev almış ve seminerler vermiştir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Aile Hukuku (BOŞANMA, VELAYET, MAL PAYLAŞIMI, NAFAKA VS.)

Hukuk büromuzda ayrılık, boşanma, velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat, boşanan eşler arasındaki alacak davaları, mal paylaşım davaları gibi, aile hukukuna ilişkin tüm davalarda hizmet vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Ticaret Hukuku

Büromuzun kurucu ve yöneticisi Avukat Senem YILMAZEL, Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmış olup; bu alanda Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku anabilim dalında bilimsel çalışmalarını yürütmüş, yüksek lisansını (mastır) yapmıştır. Bu kapsamda şahıslara, esnaflara, şirketlere ve tacirlere, başta alacak davaları (faturadan, cari hesaptan, ticari ilişkiden, çek, senetten vs. kaynaklı) olmak üzere, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, uluslararası hukuk, taşıma hukuku, rekabet hukuku, deniz hukuku, sigorta hukuku, elektronik ticaret hukuku, şirket birleşme ve devralmaları kapsamında arabuluculuk, tahkim sürecinin yürütülmesi dâhil tüm alanlarda hukuki desteği vermekteyiz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şahıslara, esnaflara, şirketlere ve tacirlere koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk faaliyetlerimiz kapsamında, düzenli hukuki danışmanlık yaparak, sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanan sözleşmelerin incelenmesi ve düzenlenmesi, hukuki işlem öncesi danışmanlık sağlanması konusunda hukuki destek vermekteyiz. Büromuzun kurucu yöneticisi Avukat Senem YILMAZEL kıymetli evrak ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış; çek konusu ile ilgili kitap yazmıştır.

Yilmazel Hukuk Bürosu

İş Hukuku

Tüm işçi ve işveren alacaklarına dair davalar, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminat, işe iade, hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma vs. tüm işçi haklarına ilişkin davalar ile fesih, savunma, tüm ihtar işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi faaliyetleri tarafımızca titizlikle yürütülmektedir.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Miras Hukuku

Mirasçılıktan doğan tüm davalar, mirasın reddi, vasiyetnamenin hazırlanması ve açılması, ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu) , muris muvazaasına dair tapu iptal ve tescil davaları, tenkis davaları, miras sözleşmelerinden doğan davalar, mirastan doğan müdahalenin önlenmesi, ecrimisil vs. miras ile ilgili tüm davalar bakımından hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku

Uzman ekibimiz ile, Türk Ceza Kanunu kapsamında haklarınızın savunulması, zararlarınızın giderilmesi, iddia ve savunmaların hazırlanması kapsamında Karakol, Savcılık ve Mahkeme gibi tüm aşamalarda sanık ve şikayetçilere gerekli hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

İcra Ve İflas Hukuku

Kira, çek, senet, ipotek, sözleşme, fatura vs. tüm konulardan kaynaklı alacaklarınızın tahsili amacıyla icra takibi başlatılması, buna ilişkin tüm takip işlemleri ve davaların yürütülmesi; eğer tarafınıza icra takibi başlatılmışsa buna ilişkin itirazların yapılması ve gerekli davaların açılması, iflas ve konkordato sürecinde hukuki desteğin sağlanması faaliyetleri hukuk büromuzca yürütülmektedir. Büromuzun kurucu yöneticisi Avukat Senem YILMAZEL kıymetli evrak ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış; çek konusu ile ilgili kitap yazmıştır.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Gayrimenkul Ve İnşaat Hukuku

Tapu iptal ve tescili, men-i müdahale (müdahalenin engellenmesi), izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), ecrimisil (işgal tazminatı) gibi taşınmaz davalarına ilişkin tüm davalarda hizmet vermekteyiz. Müteahhit/Satıcı ile alıcılar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, satış ve satış vaadi sözleşmeleri gibi tüm ihtilaflar kapsamında ihtarların gönderilmesi; tapu iptal ve tescili, tazminat davaları gibi tüm işlemler/davalar tarafımızca yürütülmektedir.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Tüketici Hukuku

Taraflardan birinin tüketici olduğu tüm davalar; hatalı/yanlış ürün teslim edilmesi, ürünün teslim edilmemesi, mesafeli satış sözleşmeleri, internet alışverişleri, özel okul ve dershaneden alacaklar, taşınmaz satışı gibi pek çok alanda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi uyuşmazlıklarına dair iptal ve tam yargı davalarının açılması ve yürütülmesi; memurluktan atılma, atama yapılmaması, bunlara ilişkin doğan maddi ve manevi zarar, idarenin hizmet kusurundan doğan zarar, imar, özelleştirme, kamulaştırma, ihale, ruhsat iptali vs. idarenin işlemleri ile ilgili tüm iptal ve tazminat davaları büromuzda yürütülmektedir.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Diğer Alanlar

Yukarıda sayılan alanlar dışında da; Faktöring ve Finansal Kiralama, İnşaat Hukuku Spor hukuku, Bankacılık Ve Finans Hukuku, Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku, Sorumluluk Ve Tazminat Hukuku, Basın Hukuku, Anayasa Hukuku, Yabancılar Hukuku, Uluslararası Hukuk, Enerji Ve Maden Hukuku, Sivil Havacılık Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Şirket Birleşme Ve Devralmaları, Eşya Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Çevre - Maden - Sağlık - Turizm Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Rekabet Hukuku, Taşıma Hukuku, Uluslararası Tahkim, Elektronik Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası - Bankacılık - Borsa - Menkul Kıymetler Hukuku gibi pek çok özel alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.