Faaliyetlerimiz

YILMAZEL HUKUK BÜROSU

“Yılmazel Hukuk Bürosu olarak avukatlık ve hukuki yardım hizmeti verdiğimiz alanların bir kısmı aşağıda belirtilmiştir. Hukuk Büromuzda farklı sektörlerde çalışan şahıs ve şirketlere hizmet vermekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler web sitemizde detaylı sayılmadığından; çalışma alanlarımız ve koşullarımız hakkında detaylı bilgi almak ve hukuki sorununuzu iletmek için tarafımızla iletişime geçiniz.

Yılmazel Hukuk Bürosu olarak, şahıs ve şirketlere; Avukatlık, Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra Takipleri, Şirketlerin Hukuki Yapılandırılması, Bağımsız Objektif Hukuk Denetimi, Türkiye ve Dünya Çapında Çözüm Ağı, Hukuksal Risk Analizi, Hukuk Eğitim Çalışmaları, Hızlı ve Etkili Çözümler, Önleyici – Koruyucu Hukuk, Aktif Danışmanlık, Mevzuat Bilgilendirmesi, Seminerler gibi hukuki yardım hizmetleri vermekteyiz.”

Yilmazel Hukuk Bürosu

Aile Hukuku (BOŞANMA, VELAYET, MAL PAYLAŞIMI, NAFAKA VS.)

Hukuk büromuzda ayrılık, boşanma, velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat, boşanan eşler arasındaki alacak davaları, mal paylaşım davaları gibi, aile hukukuna ilişkin tüm davalarda hizmet vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Ticaret Hukuku

Büromuzun kurucu ve yöneticisi Avukat Senem YILMAZEL, Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmış olup; bu alanda Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku anabilim dalında bilimsel çalışmalarını yürütmüş, yüksek lisansını (mastır) yapmıştır. Bu kapsamda şahıslara, esnaflara, şirketlere ve tacirlere, başta alacak davaları (faturadan, cari hesaptan, ticari ilişkiden, çek, senetten vs. kaynaklı) olmak üzere, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, uluslararası hukuk, taşıma hukuku, rekabet hukuku, deniz hukuku, sigorta hukuku, elektronik ticaret hukuku, şirket birleşme ve devralmaları kapsamında arabuluculuk, tahkim sürecinin yürütülmesi dâhil tüm alanlarda hukuki desteği vermekteyiz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şahıslara, esnaflara, şirketlere ve tacirlere koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk faaliyetlerimiz kapsamında, düzenli hukuki danışmanlık yaparak, sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanan sözleşmelerin incelenmesi ve düzenlenmesi, hukuki işlem öncesi danışmanlık sağlanması konusunda hukuki destek vermekteyiz. Büromuzun kurucu yöneticisi Avukat Senem YILMAZEL kıymetli evrak ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış; çek konusu ile ilgili kitap yazmıştır.

Yilmazel Hukuk Bürosu

İş Hukuku

Tüm işçi ve işveren alacaklarına dair davalar, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminat, işe iade, hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma vs. tüm işçi haklarına ilişkin davalar ile fesih, savunma, tüm ihtar işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi faaliyetleri tarafımızca titizlikle yürütülmektedir.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Miras Hukuku

Mirasçılıktan doğan tüm davalar, mirasın reddi, vasiyetnamenin hazırlanması ve açılması, ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu) , muris muvazaasına dair tapu iptal ve tescil davaları, tenkis davaları, miras sözleşmelerinden doğan davalar, mirastan doğan müdahalenin önlenmesi, ecrimisil vs. miras ile ilgili tüm davalar bakımından hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku

Uzman ekibimiz ile, Türk Ceza Kanunu kapsamında haklarınızın savunulması, zararlarınızın giderilmesi, iddia ve savunmaların hazırlanması kapsamında Karakol, Savcılık ve Mahkeme gibi tüm aşamalarda sanık ve şikayetçilere gerekli hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

İcra Ve İflas Hukuku

Kira, çek, senet, ipotek, sözleşme, fatura vs. tüm konulardan kaynaklı alacaklarınızın tahsili amacıyla icra takibi başlatılması, buna ilişkin tüm takip işlemleri ve davaların yürütülmesi; eğer tarafınıza icra takibi başlatılmışsa buna ilişkin itirazların yapılması ve gerekli davaların açılması, iflas ve konkordato sürecinde hukuki desteğin sağlanması faaliyetleri hukuk büromuzca yürütülmektedir. Büromuzun kurucu yöneticisi Avukat Senem YILMAZEL kıymetli evrak ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış; çek konusu ile ilgili kitap yazmıştır.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Gayrimenkul Ve İnşaat Hukuku

Tapu iptal ve tescili, men-i müdahale (müdahalenin engellenmesi), izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), ecrimisil (işgal tazminatı) gibi taşınmaz davalarına ilişkin tüm davalarda hizmet vermekteyiz. Müteahhit/Satıcı ile alıcılar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, satış ve satış vaadi sözleşmeleri gibi tüm ihtilaflar kapsamında ihtarların gönderilmesi; tapu iptal ve tescili, tazminat davaları gibi tüm işlemler/davalar tarafımızca yürütülmektedir.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Tüketici Hukuku

Taraflardan birinin tüketici olduğu tüm davalar; hatalı/yanlış ürün teslim edilmesi, ürünün teslim edilmemesi, mesafeli satış sözleşmeleri, internet alışverişleri, özel okul ve dershaneden alacaklar, taşınmaz satışı gibi pek çok alanda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi uyuşmazlıklarına dair iptal ve tam yargı davalarının açılması ve yürütülmesi; memurluktan atılma, atama yapılmaması, bunlara ilişkin doğan maddi ve manevi zarar, idarenin hizmet kusurundan doğan zarar, imar, özelleştirme, kamulaştırma, ihale, ruhsat iptali vs. idarenin işlemleri ile ilgili tüm iptal ve tazminat davaları büromuzda yürütülmektedir.

Yilmazel Hukuk Bürosu

Diğer Alanlar

Yukarıda sayılan alanlar dışında da; Faktöring ve Finansal Kiralama, İnşaat Hukuku Spor hukuku, Bankacılık Ve Finans Hukuku, Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku, Sorumluluk Ve Tazminat Hukuku, Basın Hukuku, Anayasa Hukuku, Yabancılar Hukuku, Uluslararası Hukuk, Enerji Ve Maden Hukuku, Sivil Havacılık Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Şirket Birleşme Ve Devralmaları, Eşya Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Çevre - Maden - Sağlık - Turizm Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Rekabet Hukuku, Taşıma Hukuku, Uluslararası Tahkim, Elektronik Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası - Bankacılık - Borsa - Menkul Kıymetler Hukuku gibi pek çok özel alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.